SPEAK YOUR MIND jest kursem przeznaczonym dla osób, które pragną odświeżyć swoją znajomość języka obcego i zrobić wielki krok w kierunku wykorzystywania go w praktyce. Założeniem kursu jest zdobycie płynnej i swobodnej komunikacji oraz poszerzenie słownictwa.

Zajęcia przygotowywane są w oparciu o autentyczne materiały (jak artykuły prasowe, publikacje internetowe). Jedną z integralnych części zajęć jest element audio(wizualny): prezentacje, reklamy, fragmenty seriali, który rozwija umiejętność rozumienia ze słuchu i daje możliwość obcowania z żywym językiem używanym przez native speaker'ów (w tym różne akcenty).

METODA NAUCZANIA

Łatwo osiągnąć swój cel, jeśli ma się właściwą metodę. /Emil Cioran/

Naszym celem jest przekazanie Słuchaczom konkretnych umiejętności językowych.
Uczymy swobodnego, skutecznego i poprawnego porozumiewania się w języku obcym.

stosujemy metodę komunikatywną, która skupia się na aktywnym posługiwaniu się językiem w sposób naturalny i celowy;
rozwijamy wszystkie sprawności językowe: mówienie, słuchanie, pisanie i czytanie;
pracujemy w małych grupach (od 6 do 12 osób);
aranżujemy różnorodne ćwiczenia:
zadania indywidualne
ćwiczenia w parach i w grupach
role-plays
konwersacje z partnerem
dyskusje na forum;
wykorzystujemy ciekawe i różnorodne materiały dydaktyczne;
zapewniamy stałą opiekę metodyczną;
motywujemy Słuchaczy do systematycznej nauki;
tworzymy miłą atmosferę, dbamy o to, aby Słuchacze lubili do nas przychodzić.

Zajęcia są tak przygotowane, aby doskonalić AUTENTYCZNĄ KOMUNIKACJĘ JĘZYKOWĄ.

CENNIK

Grupa 3-5 osób
1x tygodniowo 90 min
250 zł / miesiąc,
2400 zł / rok

English Corner  © All Rights Reserved.

Joomla Templates by Joomla-Monster.com